Besser kirke er opført i midten af 1200 tallet. Senere i middelalderen blev det oprindelige kor ombygget og skibet forlænget mod vest. Senere igen rejstes tårnet.

Våbenhuset stammer fra reformationstiden.

Altertavlen er fra 1589 og prædikestolen fra 1602.

Besser Kirke

Besser Hovedgade 1
8305 Samsø
86590083