Langør er Samsøs eneste naturhavn var indtil 1880 Samsøs vigtigste havn.
Stedet omtales allerede i de Islandske sagaer.

Kyholm er idag ubeboet, men tjente tidligere flere formål:
som pesthus for Jylland under Den sorte Død i 1709-1712,
som befæstet base under Englænderkrigen 1801-1815
og endelig som karantænestation under koleraepidemierne fra 1832-1857.

I Nordbybugten ligger et havdambrug, der kan skimtes fra stranden.
I de store net opdrættes laks.