De ældste dele af Nordby Kirke stammer fra begyndelsen af 1200-tallet, men kirken er præget af mange senere til- og ombygninger.

Kirkens fineste inventar er et sengotisk monstransskab.

Kirkens ensomme beliggenhed kan forklares ved, at der i tidligere tider lå 2 landsbyer her.
Disse byer blev sandsynligvis ødelagt i 1300-tallet af Lybækkerne.

Nordby Kirke

86596001