Tranebjerg Kirke har et imponerende kirketårn med skoldehuller og skydeskår.

Foran kirken ligger tiendeladen, hvor det korn der blev afleveret som tiendeskat blev oplagret.

I hjørnet mellem laden og den gamle kirkegårdslåge ses et hul med en jernrist over. Det er en såkaldt “færist” der skulle forhindre løse dyr i at gå ind på kirkegården. Såvel kirkeladen som risten er fredet i klasse A.

I kirkens nordmur ses den velbevarede, men tilmurede kvindedør.

Tranebjerg Kirke

Langgade 44
8305 Samsø
86590318