Stauns Fjord danner overgang mellem Samsøs nordlige og sydlige del. Den lavvandede Stauns Fjord er karakteristisk ved de mange græs-og kratklædte holme. Her er et rigt og varieret dyreliv. For at beskytte området blev der i 1926 oprettet vildtreservat og yderligere fredning skete i 1981. Ialt dækker området 3175 ha landarealer i og omkring fjorden.